Liczba kranów lub rodzajów piwa

Reduktory CO2 - Idealne urządzenie do kontrolowania ciśnienia gazu CO2

Reduktory ciśnienia są instalowane w systemach węży lub przewodów w celu regulacji ciśnienia w systemie. Nawet jeśli po stronie wejściowej działają różne ciśnienia, dzięki reduktorowi ciśnienia nie jest przekraczane ciśnienie po stronie wyjściowej. Jeśli butla CO2 jest podłączona bezpośrednio do systemu dozowania, zbyt wysokie ciśnienie może spowodować rozerwanie beczki. Reduktory ciśnienia zapewniają więc bezpieczeństwo podczas nalewania piwa.

Reduktory ciśnienia dla CO2

Reduktory ciśnienia dla CO2 są dostępne dla systemów kranowych o ciśnieniu 3 lub 7 barów. Zawór ciśnieniowy jest podłączony bezpośrednio do butli CO2. Manometr zawartości butli pokazuje zakres od 0 do 250 barów. Dzięki temu można łatwo zauważyć, kiedy CO2 jest na wyczerpaniu. Reduktor ciśnienia zawiera również zawór bezpieczeństwa i kurek odcinający. Reduktory ciśnienia należy kupować tylko u certyfikowanych sprzedawców specjalistycznych o sprawdzonej jakości. Aby móc prawidłowo ustawić reduktory ciśnienia, należy znać ciśnienie robocze systemu dozowania.

W wyniku procesu fermentacji piwo samo w sobie zawiera kwas węglowy. Ciśnienie CO2 pomaga teraz transportować go najpierw do beczki, a później z beczki do systemu dozowania i w ten sposób do szklanki. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, kwas węglowy ucieka z piwa w przewodzie piwnym i w szklance jest tylko piana. W przypadku mniejszych kegów, takich jak np. 5-litrowy keg imprezowy, idealny jest mały reduktor ciśnienia, który zapewnia wyrównanie ciśnienia, a tym samym bezpieczeństwo nawet przy niskim ciśnieniu barowym.

Narzędzia i części

Praktycznym narzędziem jest "zakręcany" klucz do kwasu węglowego do dokręcania reduktora ciśnienia. Średnica z jednej strony jest dostosowana do CO2, z drugiej do azotu.

Ponadto wszystkie pojedyncze części do reduktorów ciśnienia można kupić u nas oddzielnie. Manometr zawartości wskazuje, kiedy CO2 jest pusty, a manometr roboczy wykonuje ogólne pomiary i wskazuje ciśnienie robocze. Obejmuje to korki i pośrednie regulatory ciśnienia dla CO2, N2 i gazu mieszanego od 3 do 7 barów.

Reduktory ciśnienia ułatwiają nalewanie piwa. Bez względu na to, jakie ciśnienie zostanie zastosowane po stronie wlotowej, po stronie wylotowej nie spadnie ono poniżej określonego ciśnienia. Przy odpowiednio ustawionym ciśnieniu piwo wypływa z kranu z pożądaną ilością piany. W ustawieniu ciśnień pomagają pomoce takie jak manometry robocze czy manometry zawartości.

Reduktor ciśnienia: niezbędny przy kranowaniu za pomocą CO2

Reduktory ciśnienia są niezbędnym elementem systemów dozowania. Z jednej strony zapewniają wystarczające bezpieczeństwo pracy systemu, a z drugiej strony gwarantują, że piwo może być prawidłowo nalewane, a z kranu nie wypływa tylko piana. Jeśli potrzebujesz odpowiedniego reduktora ciśnienia do swojego systemu dozowania, w naszym sklepie znajdziesz duży wybór różnych modeli i odpowiednich akcesoriów.

Jak działa reduktor ciśnienia?

Istnieją różne rodzaje reduktorów ciśnienia CO2, zaprojektowane dla różnych systemów dozowania i różnych poziomów ciśnienia w linii. Niezależnie od tego, reduktor ciśnienia zawsze ma czujnik, który monitoruje panujące ciśnienie w systemie liniowym i podłączony do niego zawór, który może być użyty do zmniejszenia ciśnienia w linii w razie potrzeby. Jeśli ciśnienie wzrośnie zbyt wysoko, otwiera się zawór bezpieczeństwa na reduktorze ciśnienia CO2. Jest to ważne zarówno dla bezpieczeństwa systemu kranowego, jak i dla samego kranowania piwa. Z reguły ciśnienie na reduktorze ciśnienia może być regulowane w krokach co 0,1 bara. Pozwala to na bardzo precyzyjne dostosowanie go do danych warunków, dzięki czemu zawsze można osiągnąć optymalne rezultaty podczas kranowania piwa.

Dlaczego systemy kranowe potrzebują reduktora ciśnienia

Piwo w kegach zawiera CO2 w wyniku fermentacji. Aby zapobiec jego ulatnianiu się, konieczne jest odpowiednie przeciwciśnienie, które skompensuje ciśnienie panujące w beczce z piwem. W tym celu stosuje się zbiornik z gazem pod ciśnieniem. Większość piw jest zakrapiana CO2 (dwutlenkiem węgla), dlatego też pojemnikiem na gaz pod ciśnieniem jest często odpowiednia butla CO2. Ponieważ jednak ciśnienie w butli CO2 wielokrotnie przewyższa ciśnienie wymagane do beczkowania piwa, nie jest możliwe podłączenie pojemnika bezpośrednio do systemu. Zamiast tego butla CO2 musi być podłączona do odpowiedniego reduktora ciśnienia. Zapewnia to wytworzenie optymalnego przeciwciśnienia, dzięki czemu z jednej strony nie dochodzi do uszkodzenia urządzeń dozujących, a z drugiej strony dwutlenek węgla pozostaje w piwie podczas nalewania.
pozostaje w piwie.

Odpowiednie ciśnienie w kranie

Aby uzyskać dobre wyniki podczas nalewania piwa, konieczne jest ustawienie odpowiedniego ciśnienia. Można je regulować za pomocą śruby regulacyjnej przymocowanej do reduktora ciśnienia, przy czym właściwy poziom zależy od różnych czynników.

rzy ustawianiu ciśnienia w kranie należy wziąć pod uwagę te czynniki:

  • Temperatura piwa (Im cieplejsze piwo jest w beczce, tym łatwiej rozpuszcza się zawarty w nim dwutlenek węgla i tym większe wymagane jest przeciwciśnienie).
  • Zawartość CO2 w piwie (im więcej CO2 zawiera piwo, tym wyższe przeciwciśnienie jest wymagane, aby zapobiec rozpuszczeniu kwasu węglowego).
  • Długość i średnica przewodu do piwa (im cieńszy i dłuższy przewód do piwa, tym większe tarcie, a tym samym straty ciśnienia podczas transportu).
  • Różnica wysokości do kranu (im większa wysokość, którą trzeba pokonać od beczki z piwem do kranu, tym większe ciśnienie potrzebne jest do odkorkowania).


Część ciśnienia na kranie, która jest zależna od temperatury i zawartości CO2 w piwie, nazywana jest ciśnieniem nasycenia. Różnica w stosunku do rzeczywistego ciśnienia roboczego jest wykorzystywana wyłącznie do transportu piwa przez linię do kranu. Tam, przed wydaniem piwa, ciśnienie musi zostać ponownie zredukowane. Można to zrobić za pomocą tzw. cewki uspokajającej lub zaworu kompensacyjnego. Oba warianty zapewniają, że piwo może być nalewane w dużej mierze bez piany, przy czym kran kompensacyjny okazuje się być szczególnie elastyczną i oszczędzającą miejsce metodą.

Brak możliwości kranowania za pomocą CO2 bez reduktora ciśnienia

Nie jest możliwe pobieranie piwa z CO2 bez użycia reduktora ciśnienia. Reduktor ciśnienia umożliwia ustawienie prawidłowego ciśnienia roboczego dozownika. Bez niego nie byłoby możliwe nalewanie piwa, a w najgorszym wypadku keg mógłby nawet pęknąć z powodu wysokiego ciśnienia z butli CO2.
Butla CO2 mogłaby w najgorszym wypadku nawet pęknąć.

Reduktory ciśnienia do różnych zastosowań


Ważne jest, abyś użył odpowiedniego reduktora ciśnienia do swojego systemu dozowania. Tylko w ten sposób można zapewnić wystarczające bezpieczeństwo pracy i rozsądne wyniki tankowania. Dlatego ważne jest, aby z wyprzedzeniem sprawdzić ciśnienie robocze, dla którego zaprojektowany jest twój system dozowania. Upewnij się również, że wiesz dokładnie, jaki gaz pod ciśnieniem jest używany. Mimo, że piwo jest zazwyczaj korkowane za pomocą CO2, azot (N2) lub (jak na przykład w przypadku Guinnessa) gaz mieszany jest czasem używany jako gaz do korkowania. W naszym asortymencie znajdą Państwo między innymi następujące reduktory ciśnienia do systemów dozowania i pasujące do nich akcesoria:

  • Reduktor ciśnienia do systemów dozowania AFG o ciśnieniu 7 bar.
  • Reduktor ciśnienia do systemów dozowania piwa o ciśnieniu 3 bar
  • Reduktor ciśnienia pośredniego do CO2, N2 lub gazu mieszanego
  • Odpowiednie akcesoria i części zamienne


Kupuj wysokiej jakości reduktory ciśnienia

Wybierz reduktor ciśnienia, który pasuje do Twojego systemu dozowania i kup odpowiedni model bezpośrednio w naszym sklepie. Skorzystasz nie tylko z korzystnych ceny i krótki czas dostawy, ale także wysoką jakość produktu, dzięki czemu możesz polegać na bezproblemowym działaniu swojego systemu dozowania.