Liczba kranów lub rodzajów piwa
Wydajność chłodnicza (litry na godzinę)