Informacje prawne


Informacje prawne

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Niemcy
reprezentowana przez przewodniczącego zarządu Stanislav Maer
Telefon: 05151/87798-10
Fax: 05151/87798-99
E-Mail: info@ich-zapfe.de
VAT UE.: DE286131990

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Hannover
Numer w rejestrze handlowym 209168Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.